Studnia - Wesoła 54
Weźmijcie Ducha Świętego! (J 20, 22)
Weźmijcie Ducha Świętego! (J 20, 22)

Studnia

 

Kieleckie Forum Myśli Chrześcijańskiej STUDNIA to inicjatywa grupy Profesorów Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, pod patronem Biskupa Ordynariusza Diecezji Kieleckiej.

Pierwsze spotkanie odbyło się 8 listopada 2014 r.

Jest to propozycja dla wszystkich, młodszych i starszych, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę religijną. Inicjatywa ta służyć pragnie ożywieniu formacji intelektualnej członkow parafialnych wspólnot, ruchów czy stowarzyszeń działających na terenie naszej Diecezji.

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu, w soboty w godz. od 9.00 do 12.00, w WSD oraz w Centrum duszpasterskim WESOŁA54. Każdy miesiąc ma inny temat przewodni, którym jest jeden z wielkich problemów chrześcijańskich.

Problematyka prowadzonych zajęć mieści się w czterech blokach tematycznych: filozofia, teologia, duchowość i nauki społeczne. Każde spotkanie składa się z dwóch 45-minutowych wykładów oraz godzinnej dyskusji, w której udział biorą wszyscy obecni. W przerwie - słodki poczęstunek.

Wykładowcami są Profesorowie kieleckiego Seminarium oraz Goście  z różnych ośrodków akademickich naszego kraju.

W imieniu Organizatorów - Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II oraz Centrum Duszpasterskiego WESOŁA54 - serdecznie zapraszamy do włączenia się w dzieło współtworzenia tej nowej i ważnej instytucji w naszym regionie.

Strona internetowa: www.studnia.net

 

 

Plan zajęć:

Listopad: CZŁOWIEK

Grudzień: WOLNOŚĆ

Styczeń: BÓG

Luty: PRAWDA

Marzec: ŚMIERĆ

Kwiecień: WSPÓLNOTA

Maj: WARTOŚCI

Czerwiec: KOŚCIÓŁ

 

 

Współtwórcy:

ks. Miłosz Hołda (moderator)

ks. Paweł Tambor

ks. Rafał Dudała

ks. Marcin Kowalski

ks. Tomasz Siemieniec

ks. Adam Wilczyński