CZYTAMY DZIEŁO ŚW. JANA

Duchowość biblijna

 „Kościół zawsze uważał i uważa Pisma Boże zgodnie z Tradycją świętą, za najwyższe prawidło swej wiary, ponieważ natchnione przez Boga i raz na zawsze utrwalone na piśmie przekazują niezmiennie słowo samego Boga, a w wypowiedziach Proroków i Apostołów pozwala rozbrzmiewać głosowi Ducha Świętego. Trzeba więc, aby całe nauczanie kościelne, tak jak sama religia chrześcijańska, żywiło się i kierowało Pismem świętym. Albowiem w księgach świętych Ojciec, który jest w niebie spotyka się miłościwie ze swymi dziećmi i prowadzi z nimi rozmowę. Tak wielka zaś tkwi w słowie Bożym moc i potęga, że jest ono dla Kościoła podporą i siłą żywotną, a dla synów Kościoła utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy oraz źródłem czystym i stałym życia duchowego”.

 Konstytucja o Objawieniu Bożym, Dei Verbum, 21.

 

W odpowiedzi na nieustanne wezwanie Kościoła do poznawania Pisma świętego – studium i medytacja – zapraszamy na spotkania biblijne prowadzone w Centrum Duszpasterskim WESOŁA54. Ich celem jest odkrywanie orędzia Bożego i kształtowanie duchowości biblijnej.

 

Spotkanie oparte jest na prostym schemacie:

  • Egzegeza
  • Dzielenie się
  • Medytacja

 

Spotkanie trwa 60 minut.

 

„Nieznajomość Pisma jest nieznajomością Chrystusa” (św. Hieronim).

Spotkania służące poznawaniu Ewangelii oraz modlitwie.

 

CZYTAMY DZIEŁO ŚW. JANA

Spotkanie w ramach Duszpasterstwa Akademickiego

Wtorek, godz. 19:30.

 

CZYTAMY DZIEŁO ŚW. ŁUKASZA

Spotkanie otwarte

Czwartek, godz. 19:30

CZYTAMY DZIEŁO ŚW. Łukasza