Dialogi o religii

Religia (nie)prześladowana

Autorzy jednego z raportów, bazując na danych instytucji analizujących kwestię przestrzegania praw człowieka, utrzymują, że aż 70 procent populacji światowej jest prześladowane ze względów religijnych. Wiara w Boga wydaje się być coraz bardziej niebezpieczna.

Zagadnieniom prześladowania religii oraz międzyreligijnym konfliktom poświęcona będzie kolejna edycja konferencji DIALOGI O RELIGII organizowana w ramach XX Międzynarodowych Targów SACROEXPO 2019. W dyskusji udział wezmą przedstawiciele związków wyznaniowych i międzynarodowej organizacji monitorującej problematykę prześladowań religijnych na świecie Open Doors.

 

Konstanty Gebert (judaizm)

Maciej Maliszak (chrześcijaństwo)

Andrzej Saramowicz (islam)

 

Ks. Rafał Dudała (moderator)

 

Dialogi o religii