Inauguracja roku akademickiego 2018/19

"Ludziom nauki i ludziom kultury powierzona została szczególna odpowiedzialność za prawdę - dążenie do niej, jej obrona i życie według niej."

Jan Paweł II

Przemówienie na spotkaniu z Rektorami Wyższych Uczelni zgromadzonych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, 7 czerwca 1999 r.

inauguracja