Matka Boża Studentów

 

Przygotowujemy się do realizacji projektu wykonania i ustawienia w kościele płyty ołtarzowej z mozaiką Matki Bożej (Sedes Sapientiae) ze świecznikiem z kutego metalu. Zrealizowana zostanie z tego samego materiału (włoskiego marmuru) oraz w tej samej technice, co płyta Jana Pawła II. Ponadto wykonany będzie marmurowy postument, w którym, na sposób stały, umieszczone zostaną relikwie Świętego Jana Pawła II.

Planowany termin realizacji wiąże się z jubileuszem Centrum Duszpasterskiego WESOŁA54 i uroczystą Mszą świętą: 19 maja 2019 r. (niedziela), godz. 10:30. Wówczas Biskup Kielecki, Jan Piotrowski poświęci wykonany obraz.

Całość kosztów została oszacowana na 135.000 zł. Choć przekracza to znacznie nasze możliwości finansowe, za radą osób współodpowiedzialnych za Centrum zdecydowaliśmy o rozpoczęciu prac, a ich powodzenie zawierzyliśmy Bożej Opatrzności i ludzkiej hojności.

Chcąc gromadzić środki na ten cel – rozpoczęliśmy dystrybucję cegiełek. Jest też możliwość wpłat bezpośrednio na konto Stowarzyszenia WESOŁA54, a następnie dokonanie odliczenia. Szczegółowy opis formalnoprawny znajduje się na stronie internetowej https://wesola54.pl 

W każdy pierwszy czwartek miesiąca sprawowana jest Msza święta dziękczynna w intencji Ofiarodawców.

Ks. Rafał Dudała
Rektor Kościoła Akademickiego św. Jana Pawła II w Kielcach

matka-boska

Podstawa formalnoprawna

Stowarzyszenie WESOŁA54, posiadając osobowość prawną, zarówno w świetle prawa państwowego, jak i kościelnego, gromadzi fundusze na działalność religijno-kulturalną Centrum Duszpasterskiego WESOŁA54 przy Kościele Akademickim św. Jana Pawła II w Kielcach. Pozyskiwane w ten sposób dobrowolne ofiary pozwalają na bieżące utrzymanie, dalsze wyposażenie ośrodka i kościoła oraz rozbudowę oferty duszpasterskiej wraz z poszerzaniem kręgu odbiorców.

W tym roku środki gromadzone są na realizację projektu wykonania i ustawienia w kościele płyty ołtarzowej z mozaiką Matki Bożej (Sedes Sapientiae) ze świecznikiem z kutego metalu oraz marmurowego postumentu, w którym, na sposób stały, umieszczone zostaną relikwie Świętego Jana Pawła II.

Będziemy bardzo wdzięczni za okazane wsparcie, które pozwoli na realizację naszego wspólnego dzieła. Można tego dokonywać zarówno poprzez jednorazowe, jak i regularne, choćby niewielkie wpłaty.

W tym miejscu pragnę przypomnieć o możliwości odliczenia od dochodu złożonej darowizny na cele kultu religijnego. Podstawą odliczenia jest wówczas wpłata na rachunek bankowy bądź bankowy przelew; stąd wymagane są – odpowiednio – dowody dokonanych wpłat bądź wyciągi bankowe.

Darowizny od osób fizycznych: zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 1 stycznia 2004 r.) określają, iż od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.

Darowizny od osób prawnych: zapisy Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 1 stycznia 2004 r.) określają, iż od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu.

Wpłat można dokonywać na konto:
Stowarzyszenie WESOŁA54
ul. Wesoła 54, 25-363 Kielce
Bank Pekao SA I Oddział w Kielcach
28 1240 1372 1111 0010 6075 9769
tytuł: Darowizna na cele kultu religijnego