Roraty ze śniadaniem

Po raz kolejny przez cały Adwent będziemy zaczynać dzień w kościele św. Jana Pawła II na Wesołej. W blasku świec rozświecających ciemności będziemy śpiewać "Rorate Coeli", modlić się, a potem jeść wspólnie śniadanie. Chodźcie tęsknić z nami.
Roratuj się kto może!