Tegoroczna kolęda w akademikach odbędzie się w dniach 21-24 stycznia 2019

Wizyta przebiegać będzie według następującego porządku:

21 stycznia (poniedziałek) – Fama, Melodia
22 stycznia (wtorek) – Odyseja, Łącznik, Asystent
23 stycznia (środa) – Filon, Laura, Mimoza
24 stycznia (czwartek) – Asystent, Bartek, Proton 

Politechnika Świętokrzyska

FILON: 224 miejsca w pokojach 2-osobowych
LAURA: 224 miejsca w pokojach 2-osobowych
BARTEK: 224 miejsca w pokojach 2-osobowych
ASYSTENT: 168 miejsc w segmentach 4-pokojowych: 2 pokoje 2-osobowe i 2 pokoje 1-osobowe
MIMOZA: 208 miejsc w pokojach 2-osobowych
PROTON: 312 miejsc w pokojach 3-osobowych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego

FAMA: 192 miejsca w pokojach 2-osobowych i 1-osobowych
ŁĄCZNIK: 150 miejsc w pokojach 2-osobowych
MELODIA: 192 miejsca w pokojach 1-, 2-, 3-osobowych
ODYSEJA: 280 miejsce w pokojach 2-osobowych
ASYSTENT: 177 miejsc w pokojach 1-, 2-, 3-osobowych

Tegoroczna kolęda w akademikach odbędzie się w dniach 21-24 stycznia 2019.
Codziennie rozpoczęcie o godz. 18:00.

Wizyta przebiegać będzie według następującego porządku:

Akademiki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, ul. Śląska
21 stycznia (poniedziałek) – Fama, Melodia
22 stycznia (wtorek) – Odyseja, Łącznik, Asystent

Akademiki Politechniki Świętokrzyskiej, Al. Tysiąclecia
23 stycznia (środa) – Filon, Laura, Mimoza
24 stycznia (czwartek) – Asystent, Bartek, Proton

 

Tegoroczna kolęda w akademikach odbędzie się w dniach 21-24 stycznia 2019